SCIP voor partners

SCIP is hèt Smart City Integratie Platform, waarmee gegevens tussen applicaties kunnen worden gedeeld en automatisch worden vertaald naar de daarvoor geldende standaard (IMBOR, GWSW, GWSL, Handboek Bomen, NEN etc.)

De kracht van orde

Het beheer van de openbare ruimte bestaat uit verschillende vakdisciplines (verlichting, wegen, riolering, bomen, etc) waarbinnen allerlei werkprocessen (ontwerp, aanleg, plannen, inspectie, onderhoud, etc) worden uitgevoerd door partijen met vaak diverse applicaties.

De voordelen op een rij

  • Helpt je met het aansluiten op marktstandaarden zoals IMBOR, GWSW, NEN, etc. Dit is inclusief de ondersteuning van nieuwere versies
  • Breng jouw software onder de aandacht bij alle (aangesloten) gemeenten
  • Geeft je klant de mogelijkheid om vakspecifiek en integraal te kunnen verbinden, waardoor ze beter in staat zijn uitdagingen rondom asset management te lijf te gaan.
  • Zorgt ervoor dat je maar 1 koppeling hoeft te onderhouden waar veel andere applicaties gebruik van kunnen maken
  • Geeft je de mogelijkheid om laagdrempelig gebruik te maken van data uit andere applicaties
Één SCIP-API ontwikkelen, alle gemeenten aansluiten. Geen individuele API-ontwikkeling meer nodig per nieuwe aansluiting: kostenbesparend en kortere doorlooptijd in aansluiting klant (laagdrempelig)
Maakt aansluiten op (verplichte) standaarden makkelijker.
Door te koppelen op SCIP, verstevigd de koppelpartner zijn netwerk binnen de gemeente op beslissingnemer-niveau. De gemeente kan namelijk de data van de koppelpartner breder inzetten door data vanuit andere discipline te combineren, om te komen tot inzicht waar gemeenten op kunnen sturen.
Niet alleen makkelijker om gemeenten aan te sluiten, maar ook met ander leveranciers om data vanuit verschillende disciplines te combineren. Inzicht door data voor gemeenten staat voorop.
Toegang tot een netwerk van andere leveranciers die vooruitstrevend zijn in dataverrijking. Datakoppeling wordt makkelijker, waardoor hun propositie waardevoller wordt voor gemeenten.
De relatie van de koppelpartner, ligt voor 90% bij de Beheerder (meerdere) Vakdiscipline(s). Door met SCIP te koppelen verstevigt de koppelpartner ook de relatie met de Beheerder Gebied en Informatiemanager.
Sales kansen: extra acquisitie mogelijkheid bij gemeenten waar SCIP al draait (en koppelpartner nog niet binnen is)
Geen moeite om complexe uitwisselformaten zelf te bouwen en te onderhouden.
Van de beheerder Vakdiscipline wordt gevraagd om meer richting de beheerder Gebied te bewegen; dit vanwege de vraag naar meer mogelijkheden voor asset management en vanwege de vraag die voortvloeit uit de nieuwe uitdagingen (). Combineren van data om nieuwe informatie te genereren. De koppelpartner wil de beheerder Vakdiscipline blijven bedienen.